A238 КП Миллениум Парк

 • 5 спален
 • 540 м²

A237 КП Балтия

 • 5 спален
 • 750 м²
сдан

A236 КП Княжье Озеро

 • 5 спален
 • 400 м²

A235

 • 3 спальни
 • 205 м²

A234 д. Маслово

 • 4 спальни
 • 270 м²

A233 КП Валенсия

 • 4 спальни
 • 181 м²

A232 КП Гринфилд

 • 4 спальни
 • 900 м²

A231 КП Новорижский

 • 4 спальни
 • 220 м²

A230 СП Барвиха

 • 5 спален
 • 740 м²

A229 д. Таганьково

 • 5 спален
 • 600 м²

A228 КП Нива

 • 5 спален
 • 350 м²

A226 КП Павлово 2

 • 4 спальни
 • 245 м²

A225 КП Покровский

 • 4 спальни
 • 250 м²

A224 с. Ильинское

 • 6 спален
 • 700 м²

A223 КП Урожай

 • 5 спален
 • 450 м²