A170 СП Барвиха

 • 7 спален
 • 740 м²

A169 КП Павлово 2

 • 4 спальни
 • 300 м²

A168 КП Княжье озеро

 • 4 спальни
 • 400 м²

A167 КП Княжье озеро

 • 400 м²

A166 КП Павлово 2

 • 5 спален
 • 264 м²

A165 КП Павлово 2

 • 4 спальни
 • 300 м²

A162 КП Николино

 • 5 спален
 • 800 м²

A163 Миллениум Парк

 • 7 спален
 • 750 м²

A161 КП Лужки

 • 6 спален
 • 700 м²

A160 Монтевиль

 • 7 спален
 • 600 м²

A159

 • 5 спален
 • 450 м²
сдан

A158 КП Грин Хилл

 • 5 спален
 • 600 м²

A157 КП Павлово 2

 • 4 спальни
 • 300 м²
сдан

A156 КП Княжье Озеро

 • 3 спальни
 • 350 м²

A155 КП Александрово

 • 6 спален
 • 430 м²